Publiseringen av Å berøre Stjerner, skjer på oppdrag fra Pallidus AS. 

Pallidus kommer fra Latin og betyr Lys. Ordet er tett forbundet med pallium. Begge ord brukes på lyse strukturer i hjernen. Begrepet palliasjon er avledet av pallium. Siktemålet med palliasjon er å bedre livskvalitet.

Vi ønsker å publisere bøker som kan gi bedre livskvalitet hos leserne. Å gi leserne inspirasjon i deres hverdag. Å gi leserne en god leseopplevelse. Å gi lys i hverdagen.

Å berøre stjerner er det førte bokprosjektet vi har realisert, men vi har flere bøker som vi planlegger å publisere fremover.

Alle henvendelser som kommer via kontaktskjemaet, kommer direkte til Forfatteren

Produsert for Pallidus AS av Kolofon forlag https://bokhandel.kolofon.no/b/a-berore-stjerner

Pallidus AS. Org. nr: 925787884. mail: pallidus@haugnett.no